Home

Welkom op de website van de COLOPEC 2 trial. Hier kunt u, als patiënt of zorgverlener, meer informatie vinden over deze studie.

In de COLOPEC 2 studie wordt onderzocht in welke mate het standaard verrichten van een of twee kijkoperaties bijdragend is aan het vroegtijdig ontdekken van buikvliesuitzaaiingen in de nacontrole van patiënten met darmkanker met stadium pT4N0-2M0.